Warsztaty Muzyczne przeznaczone są dla kandydatów do naszej szkoły. Zapisy odbywają się w każdą sobotę od godz.10.00 w siedzibie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomiu ul. Wierzbicka 55.Zajęcia adresowane są do dzieci od 5 do 12 lat
i prowadzone pod kątem przygotowania do nauki w naszej szkole.
W programie warsztatów umuzykalniających przewidziane są zajęcia rytmiczno –taneczne. Zajęcia warsztatowe są prowadzone w ramach odpłatnej działalności szkoły. Opłata miesięczna wynosi 120 zł.( 4 razy w miesiącu po 30 zł).
Telefon kontaktowy - sekretariat szkoły 885 120 275

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN