04.04.2022

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół:

 

Ogólne zasady dla szkół :

 

Szczepienie

  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena

  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie

   zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

 

 Nowe wytyczne załączniku pobierz

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 podczas zajęć stacjonarnych

należy pamiętać o stosowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa w warunkach trwającej pandemi:

+Szczepienie

-       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

-       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

-       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

Szczegółowe informacje w załączniku  -  kliknij 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly