Zapraszamy na zajęcia tańca nowoczesnego - 
PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK GODZ.15.00.
Prowadzący p.Cyryl Prochonow.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN