SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Kształcimy uczniów:
- w cyklu 6-letnim (dzieci rozpoczynające naukę do 10 roku życia) na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce flet, klarnet, perkusja, skrzypce, gitara,
- w cyklu 4-letnim (dzieci rozpoczynające naukę w wieku 10 lat i starsze) na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, perkusja, gitara, akordeon,

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie dziecka w formie podania o przyjęcie do szkoły oraz przeprowadzenie badania uzdolnień muzycznych dziecka.

 

Regulamin rekrutacji - do pobrania ze strony szkoły w zakładce rekrutacja

Podanie o przyjęcie do szkoły – do pobrania ze strony szkoły w zakładce rekrutacja

 

 Rekrutacja trwa od 1 lutego do 28 czerwca 2019 roku.

 

Badanie uzdolnień muzycznych

środy, piątki   od 16.00 do 18.00

soboty od 10.00 do 12.00

Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

 

Zagadnienia
realizowane podczas oceny predyspozycji muzycznych kandydatów


1. Zaśpiewanie piosenki (zwrotka i refren), wyklaskanie rytmu zaśpiewanej piosenki.

2. Powtórzenie głosem zagranego na fortepianie jednego, dwóch lub kilku dźwięków.
3. Powtórzenie zagranej na fortepianie krótkiej melodii.
4. Rozpoznanie zmian w zagranej dwukrotnie na fortepianie melodii.
5. Rozpoznanie zmian zagranym dwukrotnie na fortepianie trójdźwięku harmonicznym.
6. Odnalezienie na klawiaturze pianina usłyszanego dźwięku.

7.Powtórzenie klaskaniem prostych rytmów w metrum dwu- i trójdzielnym

 

Dni otwarte szkoły – 10 kwietnia, 25 kwietnia godz.16.30

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 55 lub pod numerem tel. 603 912 116.

Strona www: www.zdzmuzyczna.radom.pl

Facebook: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN