ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w Szkole Podstawowej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej (dotyczy oddziałów 5-godzinnych), odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie dziecka w formie podania o przyjęcie do szkoły.

 

Regulamin rekrutacji – do pobrania ze strony szkoły w zakładce Szkoła Podstawowa

Podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania ze strony szkoły w zakładce Szkoła Podstawowa

 

 Rekrutacja trwa od 1 marca do 17 kwietnia 2019 roku.

 

Dni otwarte szkoły – 15 luty, 8 marca, 10 kwietnia, 25 kwietnia,

 

KLASY PIERWSZE i DRUGIE Szkoły Podstawowej

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych i drugich w szkole podstawowej, odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie dziecka w formie podania
o przyjęcie do szkoły.

 

Regulamin rekrutacji - do pobrania ze strony szkoły w zakładce Szkoła Podstawowa

Podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania ze strony szkoły w zakładce Szkoła Podstawowa

 

 Rekrutacja trwa od 4 marca do 10 maja 2019 roku.

 

Dni otwarte szkoły – 15 luty, 8 marca, 10 kwietnia, 25 kwietnia godz.16.30

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 55 lub pod numerem tel. 603 912 116.

Strona www: www.zdzmuzyczna.radom.pl - zakładka Szkoła Podstawowa

Facebook: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małych Talentów w RadomiuNadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN