Szanowni Państwo

 

Komunikat nr 13 z dnia 03.05.2021r

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w § 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne .

 

 Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

Komunikat nr 12 z dnia 23.04.2021r

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie zmian ustalono na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 752.

Rozporządzenie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania  szkół i placówek artystycznych na okres 

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.

 Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

Komunikat nr 11 z dnia 16.04.2021r

W dniu 15 kwietnia 2021r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 701

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek

do dnia 25 kwietnia 2021r.

Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

 Komunikat nr 10 z dnia 09.04.2021r

W dniu 8 kwietnia 2021r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 651

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek

do dnia 18 kwietnia 2021r.

Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

Komunikat nr 9 z dnia 26.03.2021

W dniu 26 marca 2021r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 561 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 29 marca 2021 r.

Zgodnie z nimi:

od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych.

Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

 Komunikat nr 8 z dnia 15.03.2021

W dniu 12 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 448 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. i wprowadza przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 28 marca 2021r.

 Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 Komunikat nr 7 z dnia 01.03.2021

W dniu 26 lutego 2021r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 366   zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r. i wprowadza przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 14 marca 2021r.

 Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 Komunikat nr 6 z dnia 15.02.2021

W dniu 15 lutego 2021r. w       Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz.1389 z póź.zm.     zostały wprowadzone  zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia  2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

dotyczące dalszego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 15 lutego do 28 lutego 2021r.

 Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

Komunikat nr 5 z dnia 01.02.2021

W dniu 29 stycznia 2021 r. w       Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 202     zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i wprowadza:

przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 14 lutego 2021 r.

 Zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

Komunikat nr 4 z dnia 15.01.2021

W dniu 15 stycznia  2021rDzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz.92  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia  13 stycznia  2021 r. zmieniające rozporządzenie w  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wskazuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021 roku, ze względu na Pandemię COVID-19. 

W związku z powyższym zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

Komunikat nr 3 z dnia 28.11.2020

W dniu 27 listopada 2020 r. w  Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2111  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie wskazuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły oraz ustala nowy termin ferii zimowych, ze względu na Pandemię COVID-19. 

W związku z powyższym zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

ferie zimowe 2020/2021 – 4 stycznia  – 17 stycznia 2021rok.

 

Komunikat nr 2 z dnia 06.11.2020

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

W odniesieniu do szkolnictwa artystycznego rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany: 

ustalono sposób funkcjonowania wszystkich typów szkół i placówek artystycznych na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość, -  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czyli w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). 

W związku z powyższym zajęcia nadal realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

Komunikat nr 1 z dnia 26.10.2020

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych.

Ograniczenie funkcjonowania ustalono  na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania  polega na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

W związku z powyższym zajęcia realizowane będą ZDALNIE z wykorzystaniem pakietu Office 365 w aplikacji TEAMS.

 

 

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 LOGO MEN

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly