NIEPUBLICZNA NOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMIU UL.WIERZBICKA 55

Pierwszy krok do sukcesu Twojego dziecka !

Dlaczego My?

ü  Klasy do 15 uczniów

ü  Opieka psychologa i pedagoga

ü  Indywidualna praca z uczniem

ü  Zajęcia sportowe z zawodnikami

ü  Bezpieczeństwo

ü  Bogata oferta zajęć artystycznych (nauka gry na instrumencie, taniec, śpiew)

ü  Świetlica, sala koncertowa

ü  Wyrównywanie szans edukacyjnych

W obliczu oczekiwań współczesnego świata narodził się pomysł stworzenia czegoś wyjątkowego - placówki na miarę najwyższych standardów jakości z zachowaniem tradycyjnych pasji, a wszystko to w nowych, przyjaznych dla Dziecka warunkach.

Ogłaszamy nabór w roku szkolnym 2018/2019 do klasy I Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radomiu ul. Wierzbicka 55

Wychodzimy z założenia, że rozwój dzieci w obszarze wiedzy, emocji społecznych i aktywności fizycznej jest najważniejszy. Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI wieku we współczesnym świecie.

Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności i niezbędny czas oraz warunki do uwalniania potencjału każdego ucznia, edukację skierowaną ku uniwersalnym  wartościom takim jak dobro, piękno i prawda, odkrywane, przyswajane i urzeczywistniane w życiu codziennym.

   Realizujemy obowiązkową podstawę programową, tak jak we wszystkich Szkołach Podstawowych w całym kraju. To co nas odróżnia, to stosowane metody, wykorzystanie technologii, ale przede wszystkim atmosfera i indywidualne podejście do ucznia.

Liczba godzin tygodniowo zgodna z obowiązującymi przepisami:

LP

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające

z podstawy programowej

I

klasa

II

klasa

III

klasa

1

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna i zajęcia techniczne

12

12

12

2

Język obcy nowożytny ( jęz. angielski)

2

2

2

3

Edukacja muzyczna

1

1

1

4

Edukacja plastyczna

1

1

1

5

Zajęcia komputerowe

1

1

1

6

Wychowanie fizyczne

3

3

3

RAZEM

20

20

20

7

Religia / etyka

2

2

2

RAZEM

22

22

22

 

Dodatkowe, obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Zajęcia plastyczne: Treningi kreatywności, 

                                   Autorskie zajęcia "W tajemniczym świecie sztuki"

Zajęcia na basenie 

Zajęcia w szkole Muzycznej I stopnia ( do wyboru) gra na instrumencie, taniec, śpiew

 

Oferujemy nieobowiązkowe wg potrzeb ( dodatkowo płatne) zajęcia edukacyjne:

Zajęcia sportowe, piłka nożna

Samoobrona

Język włoski

Zajęcia w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia 

Zajęcia z robotyki, programowania

 

BAZA DYDAKTYCZNA NASZEJ SZKOŁY

ü  Bezpieczny, ogrodzony, monitorowany  budynek i teren należący do szkoły

ü  Przestronne sale dydaktyczne dla klas liczących do 15 uczniów.

ü  Tablica multimedialna w każdej sali

ü  Boisko szkolne

ü  Plac zabaw dla dzieci

ü  Świetlica szkolna (gdzie dzieci będą miały możliwość np. odrobić zadania domowe), czynna do godziny 19:00;

ü  Sala koncertowa

ü  Pedagog szkolny

ü  Psycholog szkolny

ü  Wyżywienie w stołówce szkolnej ZDROWA DIETA TO DLA NAS PODSTAWA!

 

Edukacja na dobrym poziomie jest najlepszą inwestycją w dziecko.

Nikt nie jest w stanie zapewnić Państwa dziecku najwyższej jakości zajęć w tym pozalekcyjnych bez zaangażowania w ten proces dodatkowych środków. Dlatego nauka w naszej szkole jest odpłatna. Koszt objęcia Państwa dziecka tak dużą pomocą i wsparciem w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 300 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku. Wpisowe - opłata jednorazowa 290 zł.   

       Informujemy, iż rekrutacja do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radomiu ul. Wierzbicka 55 już trwa.

ZAPRASZAMY!!!

Dokumenty do pobrania:

   Podanie o przyjęcie do szkoły.

Regulamin rekrutacji

 

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg