NIEPUBLICZNA NOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMIU
UL.WIERZBICKA 55 
Tel.kontaktowy 603 912 116

 

 

Pierwszy krok do sukcesu Twojego dziecka !

Dlaczego My?

 • Klasy do 15 uczniów
 • Opieka psychologa i pedagoga
 • Indywidualna praca z uczniem
 • Zajęcia sportowe z zawodnikami
 • Bezpieczeństwo
 • Bogata oferta zajęć artystycznych (nauka gry na instrumencie, taniec, śpiew)
 • Świetlica, sala koncertowa
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych

W obliczu oczekiwań współczesnego świata narodził się pomysł stworzenia czegoś wyjątkowego - placówki na miarę najwyższych standardów jakości z zachowaniem tradycyjnych pasji, a wszystko to w nowych, przyjaznych dla Dziecka warunkach.

Ogłaszamy nabór w roku szkolnym 2018/2019 do klasy I Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radomiu ul. Wierzbicka 55

 

Wychodzimy z założenia, że rozwój dzieci w obszarze wiedzy, emocji społecznych i aktywności fizycznej jest najważniejszy. Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI wieku we współczesnym świecie.

Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności i niezbędny czas oraz warunki do uwalniania potencjału każdego ucznia, edukację skierowaną ku uniwersalnym  wartościom takim jak dobro, piękno i prawda, odkrywane, przyswajane i urzeczywistniane w życiu codziennym.

Realizujemy obowiązkową podstawę programową, tak jak we wszystkich Szkołach Podstawowych w całym kraju.

To, co nas odróżnia, to stosowane metody, wykorzystanie technologii, ale przede wszystkim atmosfera i indywidualne podejście do ucznia.

 

Liczba godzin tygodniowo zgodna z obowiązującymi przepisami: 

LP

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z podstawy programowej

I
klasa

II
klasa

III
klasa

1

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna i zajęcia techniczne

12

12

12

2

Język obcy nowożytny ( jęz. angielski)

2

2

2

3

Edukacja muzyczna

1

1

1

4

Edukacja plastyczna

1

1

1

5

Zajęcia komputerowe

1

1

1

6

Wychowanie fizyczne

3

3

3

RAZEM

20

20

20

7

Religia / etyka

2

2

2

RAZEM

22

22

22

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

 •  Zajęcia na basenie,
 •  Zajęcia w szkole Muzycznej I stopnia ( do wyboru) gra na instrumencie, taniec, śpiew.
 •  Zajęcia z robotyki, programowania.

Baza dydaktyczna naszej szkoły:

 • Bezpieczny, ogrodzony, monitorowany budynek i teren należący do szkoły,
 • Przestronne sale dydaktyczne dla klas liczących do 15 uczniów,
 • Tablica multimedialna w każdej sali,
 • Boisko szkolne,
 • Plac zabaw dla dzieci,
 • Świetlica szkolna (gdzie dzieci będą miały możliwość np. odrobić zadania domowe), czynna do godziny 19:00,
 • Sala koncertowa,
 • Pedagog szkolny,
 • Psycholog szkolny,
 • Wyżywienie w stołówce szkolnej ZDROWA DIETA TO DLA NAS PODSTAWA!

Edukacja na dobrym poziomie jest najlepszą inwestycją w dziecko.

Nikt nie jest w stanie zapewnić Państwa dziecku najwyższej jakości zajęć w tym pozalekcyjnych bez zaangażowania w ten proces dodatkowych środków. Dlatego nauka w naszej szkole jest odpłatna. Koszt objęcia Państwa dziecka tak dużą pomocą i wsparciem w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 300 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku. Wpisowe - opłata jednorazowa 290 zł.   

 

Informujemy, iż rekrutacja do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radomiu ul. Wierzbicka 55 już trwa.

ZAPRASZAMY!!!

Dokumenty do pobrania:

podanie do szkoły podstawowej 

regulamin rekrutacji

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN