53752702 413917372504031 992096784920608768 o 

REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA

ROK SZKOLNY 2019/2020

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w Szkole Podstawowej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej (dotyczy oddziałów 5-godzinnych), odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie dziecka w formie podania o przyjęcie do szkoły.

Podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły w zakładce Szkoła Podstawowa

KLASY PIERWSZE i DRUGIE Szkoły Podstawowej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych i drugich w szkole podstawowej, odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie dziecka w formie podania
o przyjęcie do szkoły.

Podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoływ zakładce Szkoła Podstawowa

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 55 lub pod numerem tel. 603 912 116.

Strona www: www.zdzmuzyczna.radom.pl - zakładka Szkoła Podstawowa

Facebook: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małych Talentów w Radomiu

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN