Dyrektor Szkoły - Katarzyna Kołodziejska

Wicedyrektor Szkoły - Elżbieta Wójtowicz

 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Sylwia Kapciak

Nauczyciel języka angielskiego – Sylwia Minasz - Płatos

Nauczyciel religii - Katarzyna Pyzara

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN