Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu

26-616 Radom

ul. Wierzbicka 55

tel. 603 912 116

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN