9 kwietnia 2019 roku w wiosennym nastroju odbyła się audycja muzyczna klasy perkusji pani Barbary Galas i klasy fortepianu pana Franciszka Siwego. Usłyszeliśmy Marsz Feliksa Rybickiego w wykonaniu duetu ksylofonicznego Laury Orłowskiej i Anatola Stachurskiego. Zabrzmiał również werbel w utworze "Żart Klauna" grany przez Laurę, a także zabrzmiał werbel i militony w utworze "Seven Haeven" w duecie granym przez Laurę i Anatola. Występ perkusistów został nagrodzony gromkimi brawami. W drugiej części audycji muzycznej w dniu 9 kwietnia wystąpili uczniowie klasy fortepianu pana Franciszka Siwego. Uczniowie wystąpili po raz pierwszy na scenie przed swoimi bliskimi prezentując swoje możliwości gry na fortepianie. Usłyszeliśmy Natalię Gibałę w utworze "Bocian" oraz Etiudę nr 3 L.Schytte, Krystiana Furgę w utworze Michaela Praetoriusa "Dawny taniec", Alicję Klusek w utworze F.Rybickiego "Pierwsze kroki". Na zakończenie audycji zagrał duet Pan Franciszek Siwy i uczeń Jakub Olesiński utwór Scott Joplin "The Entertainer". Jakub jest uczniem klasy akordeonu, a gry na fortepianie uczy się jako instrumentu dodatkowego. Duet fortepianowy został nagrodzony brawami. Zwieńczeniem wiosennej audycji było wspólne zdjęcie uczniów, nauczycieli i rodziców.

5 kwietnia naszą szkołę odwiedziła kolejna grupa przedszkolaków. Tym razem gościliśmy Przedszkole nr 13 z Radomia. Odwiedziły nas grupa „Gwiazdeczki” i grupa „ Ufoludki” Przedszkolaki dobrze się bawili przy dźwiękach piosenek granych na fortepianie i skrzypcach. Zabawa "Jawor, jawor" sprawiła wszystkim wiele radości. Przy dźwiękach muzyki „Jedzie pociąg z daleka” przedszkolaki rozpoczęły zwiedzanie szkoły. Zwiedzane sale i poznane instrumenty na pewno na długo pozostaną w pamięci dzieci. Każdy przedszkolak na zakończenie otrzymał szkolny worek.

28 marca odbyła się audycja muzyczna klasy skrzypiec pana Fryderyka Giorgianniego.W kameralnym gronie wysłuchaliśmy utworów granych przez Julkę, Lenę i Wiktorię.
Julka uczennica kl.I zagrała "Lullaby" F.Bridge, Lena uczennica kl.II zagrała "Polkę" Ch.Dancla, a Wiktoria uczennica kl.III zagrała "Romance" op.123 również Ch.Dancla.
Akompaniował pan Włodzimierz Lebiecki. Uczennice zostały nagrodzone gromkimi brawami.

25 marca odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Fortepianowy. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas fortepianu pani Ewy Skrok, pana Włodzimierza Lebieckiego i pana Franciszka Siwego. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór dowolny i jedną etiudę. Usłyszeliśmy między innymi etiudy: L. Schytte, K. Czernego, A.Różyckiego czy F.Burgmullera. Z utworów dowolnych usłyszeliśmy między innymi: Rondo z sonatiny J.A.Andre, Taniec e-moll A.Goedicke, Marsz I.Lewitina. Uczestników nagradzała brawami licznie zgromadzona publiczność, byli wśród publiczności rodzice, dziadkowie, znajomi, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy    z naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: p Ewa Skrok, p. Magdalena Bogucka i p. Włodzimierz Lebiecki .Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury udało się na obrady. Szkolny Konkurs Fortepianowy zakończył się ogłoszeniem wyników. Zwycięzcą w grupie I została Sara Kubisiak uczennica klasy I cyklu 4 letniego klasy fortepianu p. W.Lebieckiego, w grupie II zwycięzcą został Aleksandra Bogatek uczennica klasy IV cyklu 6 letniego klasy fortepianu p. W.Lebieckiego,         w grupie III zwycięzcą została Olena Kudryashova uczennica klasy IV cyklu 4 letniego również klasy fortepianu p. W.Lebieckiego.
Laureaci otrzymali dyplomy i słodki upominek. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly