Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu istnieje od 1 września 2014 r.,

mieści się w budynku przy ul. Wierzbickiej 55.

Jesteśmy nowoczesną placówką oświatową, której oferta skierowana jest do wszystkich, którzy poprzez naukę gry na wybranym instrumencie i twórczy kontakt z muzyką pragną:

  • rozwijać uzdolnienia muzyczne
  • kształtować wrażliwość estetyczną
  • poszerzać ogólną edukację

Działając w oparciu o najlepsze wzorce i doświadczenia dobieramy program nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia i dbamy o najwyższy poziom satysfakcji uczniów i rodziców.

Gwarantujemy Państwu kształcenie dziecka dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji muzycznych. Głównym kierunkiem działalności szkoły jest nauczanie gry na instrumentach oraz szeroko pojęte umuzykalnianie dzieci i młodzieży.

Oferujemy również bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć na lekcjach otwartych, audycjach oraz koncertach okolicznościowych i szkolnych.

Nadzór pedagogiczny nad merytoryczną działalnością szkoły sprawuje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oszkole

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.

prawa publicznej 1

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly