Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placowek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014r. poz. 784).

 Dyrekcja szkoły

 


Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Kołodziejska
wicedyrektor
WICEDYREKTOR
mgr Elżbieta Wójtowicz
IMG 9062
SPOŁECZNY MENAGER
mgr Łukasz Baranowski

 

Kadra pedagogiczna rok szkolny 2018/2019

 

Bogucka Magdalena – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Czarnecka – Cieślak Maria – chór

Galas Barbara – instrumenty perkusyjne

Giorgianni Fryderyk - skrzypce

Lebiecki Włodzimierz – fortepian

Maliszewska Elżbieta - gitara

Przepiórka Agnieszka – altówka

Siwy Franciszek – fortepian

Skrok Ewa – fortepian

Ważyński Roman – saksofon, klarnet

Zarzyka Piotr – akordeon

Zatorska – Maksymiuk Monika – flet poprzeczny

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN