Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svgRealizujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

obowiązującą we wszystkich szkołach muzycznych I stopnia.

 

 

zz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy naukę gry na każdym instrumencie

W naszej szkole  dostosowujemy metody nauczania i programu do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Oferujemy również bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Nauka w zależności od wieku ucznia trwa:

 6 lat –  dla uczniów do 10 roku życia

4 lata –  dla uczniów do 16 roku życia

 

WYMIAR ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Dopasowujemy plan zajęć indywidualnych do potrzeb ucznia. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach indywidualnych z nauczycielem prowadzącym dany instrument oraz grupowych w następującym wymiarze godzin.

Cykl 6 - letni  dziecięcy:

Klasa I

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny (zajęcia indywidualne) 2 x 30 minut
Kształcenie słuchu 1 x 45 minut
Rytmika 2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1x 15 minut

 

Klasa II

RODZAJ ZAJĘĆ

WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny (zajęcia indywidualne)

2 x 30 minut

Kształcenie słuchu

1 x 45 minut

Rytmika

2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1x 15 minut


Klasa III

RODZAJ ZAJĘĆ

WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny (zajęcia indywidualne)

2 x 30 minut

Kształcenie słuchu

1 x 45 minut

Rytmika

2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1x 15 minut

 

Klasa IV 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny ( zajęcia indywidualne) 2 x 45 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór  2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1 x 15 minut

                                                                                                                                 

 Klasa V 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny ( zajęcia indywidualne)

Fortepian dodatkowy (zajęcia indywidualne)

2 x 45 minut

1 x 30 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór  2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1 x 15 minut

 

Klasa VI

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny ( zajęcia indywidualne)

Fortepian dodatkowy (zajęcia indywidualne)

2 x 45 minut

1 x 30 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór  2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1 x 15 minut

 

Cykl 4 - letni  młodzieżowy:

Klasa I

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny ( zajęcia indywidualne) 2 x 45 minut

Kształcenie słuchu

2 x 45 minut

Klasa II 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny ( zajęcia indywidualne) 2 x 45 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór  2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1 x 15 minut

Klasa III

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny ( zajęcia indywidualne)

Fortepian dodatkowy (zajęcia indywidualne)

2 x 45 minut

1 x 30 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór  2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1 x 15 minut

 Klasa IV

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny ( zajęcia indywidualne)

Fortepian dodatkowy (zajęcia indywidualne)

2 x 45 minut

1 x 30 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór  2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

1 x 15 minut

 

 
 

 

Czesne za miesiąc wynosi 400zł + opłata wpisowa 100 zł po przyjęciu do szkoły.

 

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly