Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svgRealizujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

obowiązującą we wszystkich szkołach muzycznych I stopnia.

 

 

 Zapewniamy naukę gry na każdym instrumencie

 git   kla   skrz   trabka  sak

 

 

W naszej szkole  dostosowujemy metody nauczania i programu do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Oferujemy również bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Nauka w zależności od wieku ucznia trwa:

· 6 lat – cykl dziecięcy dla kandydatów od 5 do 10 roku życia

· 4 lata – cykl młodzieżowy dla kandydatów od 8 do 16 roku życia

 

WYMIAR ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Dopasowujemy plan zajęć indywidualnych do potrzeb ucznia. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach indywidualnych z nauczycielem prowadzącym dany instrument oraz grupowych w następującym wymiarze godzin.

Cykl 6 - letni  dziecięcy:

Klasa I

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny (zajęcia indywidualne) 2 x 30 minut
Kształcenie słuchu 2 x 45 minut
Rytmika 2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

Zespół rytmiczny

1x 15 minut

1 x 45 minut

 

Klasa II

RODZAJ ZAJĘĆ

WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny (zajęcia indywidualne)

2 x 30 minut

Kształcenie słuchu

1 x 45 minut

Rytmika

2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

Zespół rytmiczny

1x 15 minut

1 x 45 minut


Klasa III

RODZAJ ZAJĘĆ

WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny (zajęcia indywidualne)

2 x 30 minut

Kształcenie słuchu

1 x 45 minut

Rytmika

2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

Zespół rytmiczny

1x 15 minut

1 x 45 minut

 

Cykl 4 - letni  młodzieżowy:

Klasa I

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny ( zajęcia indywidualne) 2 x 45 minut
Kształcenie słuchu 2 x 45 minut
Chór  2 x 45 minut

Klasa II 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Instrument główny ( zajęcia indywidualne) 2 x 45 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór z elementami emisji głosu 2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

Chór

1 x 15 minut

2 x 45 minut

Klasa III

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY

Instrument główny ( zajęcia indywidualne)

Fortepian dodatkowy (zajęcia indywidualne)

2 x 45 minut

1 x 30 minut

Kształcenie słuchu 

Audycje muzyczne

2 x 45 minut

x 45 minut
Zespół/chór z elementami emisji głosu 2 x 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem

Chór

1 x 15 minut

2 x 45 minut

 

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia dodatkowe są nieodpłatne i nieobowiązkowe, skierowane do wszystkich uczniów naszej szkoły.

RODZAJ ZAJĘĆ  WYMIAR TYGODNIOWY 
Zajęcia baletowe 1 x 45 minut
Formacja taneczna  hip-hop  1x 45 minut
Studio piosenki "Gama" 1x 45 minut

 

Dodatkowe formy programowe:

W celu rozwoju kultury muzycznej naszych uczniów organizujemy tygodniowe plenerowe warsztaty artystyczne - minimum 1 raz do roku.

Opłaty 

Podstawą nauki w szkole jest zawarcie umowy o naukę. Miesięczna opłata,  tzw. „ czesne” wynosi 290 zł., płatne przez 12 miesięcy w roku. W ramach czesnego uczeń ma prawo korzystać z wszystkich dodatkowych zajęć. Po przyjęciu ucznia do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, która wynosi 300 zł.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN