Rekrutacja Szkoła Muzyczna I stopnia

Rekrutacja Szkoła Muzyczna I stopnia

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA Kształcimy uczniów: - w cyklu 6-letnim (dzieci rozpoczynające naukę do 10 roku życia) na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce flet, klarnet, perkusja, skrzypce, gitara, - w...

REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA  SZKOŁA PODSTAWOWA  ROK SZKOLNY 2019/2020

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE w Szkole Podstawowej Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej (dotyczy oddziałów 5-godzinnych), odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie dziecka w formie podania o...

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN