Zapraszamy na dzień otwarty

Zapraszamy na dzień otwarty

15 lutego zapraszamy na dzięń otwarty w naszej szkole. W programie: zajecia z tablicą interaktywną, zabawy taneczno-rytmiczne z językiem angielskiem, zapoznanie z ofertą edukacyjną oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje:

 LOGO MEN