Dla wszystkich uczniów szkoły w Mikołajki - było bardzo słodko.... dla każdego ucznia Mikołaj miał słodki upominek, a dla chórzystów dodatkowo słodki wizerunek Mikołaja.

Uczniowie starszych klas wyjechali do Kielc, na koncert do Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncert "Jak Antoś został królewskim muzykiem" to fantastyczna opowieść muzyczna zawierająca piękne utwory na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem fagotu i akordeonu. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali widowisko muzyczne. Na koncercie nasz uczeń Anatol został wybrany spośród publiczności nadwornym paziem królewskim, który podczas koncertu wręczył Królowi list o przyjęciu Antosia do orkiestry królewskiej. W nagrodę otrzymał aniołka. Gratulujemy Anatolowi występu. Wspólnym zdjęciem zakończyliśmy spotkanie z muzyką w Filharmonii. Uczniowie zgodnie potwierdzili, że chętnie wybiorą się na kolejne muzyczne koncerty do Filharmonii. Mikołajki w Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 7 grudnia

były również bardzo udane.

   

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 LOGO MEN

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly