25 marca odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Fortepianowy. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas fortepianu pani Ewy Skrok, pana Włodzimierza Lebieckiego i pana Franciszka Siwego. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór dowolny i jedną etiudę. Usłyszeliśmy między innymi etiudy: L. Schytte, K. Czernego, A.Różyckiego czy F.Burgmullera. Z utworów dowolnych usłyszeliśmy między innymi: Rondo z sonatiny J.A.Andre, Taniec e-moll A.Goedicke, Marsz I.Lewitina. Uczestników nagradzała brawami licznie zgromadzona publiczność, byli wśród publiczności rodzice, dziadkowie, znajomi, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy    z naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: p Ewa Skrok, p. Magdalena Bogucka i p. Włodzimierz Lebiecki .Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury udało się na obrady. Szkolny Konkurs Fortepianowy zakończył się ogłoszeniem wyników. Zwycięzcą w grupie I została Sara Kubisiak uczennica klasy I cyklu 4 letniego klasy fortepianu p. W.Lebieckiego, w grupie II zwycięzcą został Aleksandra Bogatek uczennica klasy IV cyklu 6 letniego klasy fortepianu p. W.Lebieckiego,         w grupie III zwycięzcą została Olena Kudryashova uczennica klasy IV cyklu 4 letniego również klasy fortepianu p. W.Lebieckiego.
Laureaci otrzymali dyplomy i słodki upominek. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom

  

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 LOGO MEN

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly