9 kwietnia 2019 roku w wiosennym nastroju odbyła się audycja muzyczna klasy perkusji pani Barbary Galas i klasy fortepianu pana Franciszka Siwego. Usłyszeliśmy Marsz Feliksa Rybickiego w wykonaniu duetu ksylofonicznego Laury Orłowskiej i Anatola Stachurskiego. Zabrzmiał również werbel w utworze "Żart Klauna" grany przez Laurę, a także zabrzmiał werbel i militony w utworze "Seven Haeven" w duecie granym przez Laurę i Anatola. Występ perkusistów został nagrodzony gromkimi brawami. W drugiej części audycji muzycznej w dniu 9 kwietnia wystąpili uczniowie klasy fortepianu pana Franciszka Siwego. Uczniowie wystąpili po raz pierwszy na scenie przed swoimi bliskimi prezentując swoje możliwości gry na fortepianie. Usłyszeliśmy Natalię Gibałę w utworze "Bocian" oraz Etiudę nr 3 L.Schytte, Krystiana Furgę w utworze Michaela Praetoriusa "Dawny taniec", Alicję Klusek w utworze F.Rybickiego "Pierwsze kroki". Na zakończenie audycji zagrał duet Pan Franciszek Siwy i uczeń Jakub Olesiński utwór Scott Joplin "The Entertainer". Jakub jest uczniem klasy akordeonu, a gry na fortepianie uczy się jako instrumentu dodatkowego. Duet fortepianowy został nagrodzony brawami. Zwieńczeniem wiosennej audycji było wspólne zdjęcie uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną sprawuje

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg

 

 

Szkoła laureatem konkursu  Orły Edukacji 2019

orly